Khu 3 – Đất Thanh Hóa

+ Vị Trí: Trung tâm Thạch Thành
+ Mỗi nền: 130m2